Priser

Årskort:  2200kr
Terminskort:  1200kr (1/1-30/6 eller 1/7-31/12)
Månadskort: 375kr
Per gång: 75kr

Ordningsregler

  • Mocka alltid efter er om ni använder ridhus (även utanför ridhuset) eller ute ridbanan
  • Plockar du fram cavalettibommar plocka undan materialet efter dig
  • Knacka på dörren och invänta svar innan du går in i ridhuset
  • Släck efter er när ni är klara om inga andra är på väg in
  • ALLTID hjälm på vid ridning

Träning

Sofia ElisonEkander håller träning varannan tisdag i dressyr / markarbete.  

Samarbeten